Galleri F 15

Petrine Vinje

22.okt - 22.jan

Et museumsobjekt fungerer i denne utstillingen som generator for kunstverk- og forskning på kulturelle minner fra arkeologi, arkitektur, materialer, viten og myter. Museumsobjektet, en blyamulett fra middelalderen, formidles i et spekulativt narrativ som knytter Moss til Gamle Oslo og det europeiske kontinent, gjennom frittstående skulpturer, installasjon, lyd- og videoverk. Utstillingen viser hvordan Petrine Vinje går til opprinnelsen av noe, som et radikalt valg. I flere verk henter hun kilder fra norrøn ‘diktekunst’ og materiell tekstkultur fra en historisk tid da vi gikk fra orale til skriftlige systemer for kommunikasjon. Ved å la disse tekstkildene snakke gjennom hi-tech-materialer, datastyrt teknologi og eldgamle håndverksteknikker forsøker Vinje å frembringe en forflatning av tiden, der hun forener det ukjente i fortid, nåtid og fremtid og bringer det sammen i utstillingsrommene. Gjennom forskning på førmoderne museumsobjekt fra nordisk middelalder, side om side med skjermkultur- og teknologi, ser Vinje på hvordan vi bruker det semiotisk-materielle for å møte det ukjente og immaterielle. Hun søker etter å finne potensialer for sanselige erfaringer og opplevelser av mening som finnes i dette grensesnittet.

Utstillingen Surfacing Solids viser resultater fra Petrine Vinjes pågående kunstneriske forskningsarbeid som doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk. I doktorgradsprosjektet utforsker hun hvordan kulturelle minner skapes i relasjoner mellom menneske, teknologi og samfunn.

Petrine Vinje samarbeider med Archeologisches Zentrum, Berlin, NIKU (Norwegian Institute of Cultural Heritage): Follobaneutgravningen, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo (Museum of Cultural History, University of Oslo) og er støttet av Fond for Lyd og bilde, Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, NOTAM og Atelier Nord.

BIOGRAFI
Petrine Vinje har studert billedkunst ved Institutt for farge, på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en prosjektorientert praksis, der oppføring av romlige installasjoner og skulptur ofte er resultat etter interdisiplinære samarbeid. I sitt studio arbeider Vinje med skulptur, kamerabaserte teknikker og tekst. Hun utforsker ideer om språk, temporalitet og romlighet i både materielle og immaterielle systemer.

Petrine Vinje har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale gruppeutstillinger, og har stilt ut separat ved blant annet Fotogalleriet (2018), Kulturhistorisk museum, (2014) og SOFT (2011). I 2018 utgav hun boken Anthology Anatomisk teater (Uten Tittel forlag) basert på et kunstprosjekt ved samme navn, der hun oppførte og kuraterte et program i en replika av Nordens første anatomiske teater fra 1600-tallet (Skulpturbiennalen 2013, Vigelandsparken).

Foto C. Aniksdal © Petrine Vinje 2021

Foto: Carsten Aniksdal (2021). Bilde øverst: Petrine Vinje (2022).