MOMENTUM10 – The Emotional Exhibition søker blikkåpnere

MOMENTUM10 søker 5 engasjerte og selvstendige ungdom som kan bidra med sin kunnskap til å formidle biennalen til andre ungdom, og Momentums publikum. Du trenger ingen forkunnskap om kunst. Vi ønsker at dere skal formidle kunst fra deres ståsted. Vårt mål er å engasjere ungdom i Momentumbiennalen, og å lære fra dere.

Dere får møte kuratorer og kunstnere og være delaktige i å utforme hva og hvordan dere skal formidle biennalen. Dere vil samarbeide med formidlings- og kommunikasjonsavdelingen.

Å være blikkåpner handler om å få nye venner, være en del av et fellesskap, bli kjent med nye sider av seg selv, utfordre seg selv og få bruke sine kunnskaper. Å være blikkåpner er bra arbeidstrening. Du får være med å arrangere aktiviteter, holde omvisning og kommunisere på sosiale medier. Dere vil få tilgang til F 15 verksted og kan bruke det til workshops, møter og arrangement.

 

Momentum 2017

Arbeidstid i forkant- og under biennalen: 36 timer (noe frivillighet må beregnes)

Lønnstrinn 19 etter Statens lønnsregulativ.

Første møte onsdag 10.april kl 16 i F 15 verksted på Alby gård. Send en kortfattet søknad hvor du forteller om deg selv, dine interesser og hvorfor du vil være blikkåpner.
Alder: 16-19 år

Søknad sendes til dyvesveen@punkto.no

Frist fredag 15.mars

Har du spørsmål kan du kontakte:
Guro Dyvesveen
Formidlingsleder
+47 99 40 81 48

Momentum 2017